Aankondiging

Spirit Advocaten B.V. gaat per 1 januari 2017 verder met Coöperatie immix U.A. in Zeist. De verhuizing naar Zeist heeft twee maanden geleden al plaatsgevonden, per 1 januari wordt de samenwerking geformaliseerd. De gezamenlijke naam wordt immix Advocaten•Mediators. Per 1 januari 2016 sluit ook Rob Stiekema van Van de Ven Stiekema Advocaten zich aan bij immix.

De reden voor de fusie (want dat is het feitelijk) is dat de samenwerking tussen beide kantoren al langer bestond en dat beide kantoren behoefte hadden aan een grotere uitwisseling van expertise en ervaring. De advocaten van beide kantoren hebben alle een specialisatie en het insolventierecht/vermogensrecht van Spirit Advocaten past mooi bij de specialisaties van immix.

In het voorjaar van 2015 zijn wij begonnen met Spirit Advocaten B.V. Nu, bijna twee jaar later, kunnen wij terugkijken op een turbulente periode met veel mooie successen en af en toe een tegenslag. In die twee jaar is de basis gelegd voor een succesvolle toekomst bij immix en daar hebben wij allemaal enorm veel zin in.

Gaat de spirit eruit?

Natuurlijk niet. Het plezier dat wij hebben in ons werk, de teamgeest en de drive om onze cliënten de top van dienstverlening te bieden blijft onverkort aanwezig, aangevuld met de ambities en het enthousiasme van de advocaten van immix.

Immix betekent zoveel als: geslaagd (kleuren)palet, aangename samenvoeging.

De kernwaarden van Immix Advocaten•Mediators zijn:

Helder, Opbouwend, Empathisch.

Constructieve advocatuur, wie wil dat nou niet? Daar gaan wij vol tegenaan!

Tot gauw bij immix!